Hälsa för kropp och själ

"Att göra det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt och det enkla elegant" Moshe Feldenkrais®

Kombinera intellekt, intuition och kreativitet

Förbundet

Ny kurs på 10 ggr med start 22 sept 17:15 på Borgmästaregatan 28 anmäl dig på tel 0705-710382

Jag får ofta frågan: Vad är Feldenkrais?

"Är det som Yoga, Pilates eller ????

Feldenkrais är att lära och förändras inifrån, genom att prova många olika sätt att utföra rörelser, inom dina egna rörelsegränser.

Vi håller till på matta på golvet. Det är en blandning av enkla och komplexa rörelser som hjälper dig utveckla koordination, balans, stabilitet, rörlighet. Ibland lungt, ibland intensivare. Instruktionerna är muntliga, dvs. jag talar om verbalt hur rörelsen ska utföras i ställetför att visa hur det ska se ut.

Varför då?

För att du ska få lov att göra dina egna försök. Om du härmar och gör efter mig upprepar du bara hur jag gör.

Ska man lära och utvecklas måste det vara tillåtet att göra egna försök, att prova sig fram.

Kroppen är en helhet. Enskilda muskler ska inte göra hela jobbet. Skelett, muskler, nervsystem får lära sig att jobba tillsammans på ett effektivare, funktionellt sätt.

Du får lära dig samband mellan muskler som böjer och muskler som sträcker och hur du kan använda sambandet till att bibehålla längd på dina muskler även om du tränar hårt.

Man kan säga att vi programmerar och skapar ny förståelse i nervsystem, muskler och skelett.

Precis som det lilla barnet gör som ägnar timmar åt att prova sig fram, innan det kan ligga på mage och lyfta huvudet.

Du är här och nu, medveten i din kropp och lär känna vad som sker."

Citat: Annika Gellerman

 

Återkommer i höst 2016 med 10 kurstillfällen 

 Välkommen!

Privat eller grupplektioner i uppsutten ridning enligt Feldenkraismetoden!

 

Titta under fliken Aktuellt eller fliken för ryttare

 

 

Mindfulness i rörelse!

 

 

Min hemsida                                                     

Feldenkrais® för alla

Feldenkrais® för ryttare

Välkommen !