Metoden

Feldenkrais® i grupp 

mgr-uruguay.jpg  

Medvetenhet genom rörelse

Här ligger vi bekvämt på golvet, eller sitter eller står.

Grupplektioner har alltid ett tema. relaterat till en funktion, som t.ex  kunna sitta eller gå lättare. Är du aktiv inom någon sportgren förbättras dina prestationer.

 Feldenkraispedagogen guidar gruppen verbalt  genom utvalda rörelsesekvenser och inlärningen sker i ett lugnt tempo.

Varje rörelse utförs varsamt och upprepas så att den blir lätt att utföra utan ansträngning. Med öppet sinne och total uppmärksamhet undersöks samband mellan rörelsens utförande och känslan den förmedlar. Deltagaren upplever oftast en omedelbar förbättring i hållning och andning, närvarokänsla och koncentration.

https://www.youtube.com/watch?v=ynVXinfkURc

 

 

 

Feldenkrais® individuellt

Individuell FELDENKRAIS®, har alltid ett tema som ofta utgår från klientens önskan att vilja förbättra någon funktion. Det kan vara för att sitta eller ligga bekvämare, vända sig om, böja eller sträcka sig, med mindre ansträngning. Det kan också vara en önskan om att förbättra en sportaktivitet.

Du ligger fullt påklädd på britsen och här utforskar Feldenkraispedagogen med sina händer din känslighetsgrad för dina egna rörelser. Under det att pedagogen utforskar och registrerar kvalitén i dina rörelser anpassar hon sin beröring så att hon följer responsen från dig i stället för att korrigera. Detta skapar en trygghet där du kan komma till insikt om hur du använder dig själv.

De enskilda lektionerna anpassas helt och hållet för individen och passar för den som inte vill eller kan delta i grupp, eller som komplement till träning i grupp.

https://www.youtube.com/watch?v=umYMxi88Yyc

Individuella lektioner kan bokas genom telefonkontakt.

VÄLKOMMEN !